Our Works - PRINTING

  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Client: Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (SAC)

Year: 2017

Backdrop for Exhibition

ออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ Backdrop ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เนื้อหาเรื่อง นิตยสารและวารสาร ฉบับปฐมฤกษ์ รูปแบบ timeline เพื่อให้เข้าใจง่าย พร้อมพิมพ์เป็น Backdrop กว้าง 10 เมตร สูง 2.5 เมตร พร้อมติดตั้ง