Our Works - Web Design

  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Lanch Project

Client: S&P

Year: 2016

S&P - HTML/CSS Design & CMS (Back-office)

เว็บไซต์เอส แอนด์ พี ออกแบบ HTML/CSS รองรับ Responsive และมีระบบบริการจัดการข้อมูลที่ง่าย จัดการได้ข้อมูลได้ด้วยตัวเอง พร้อมฟังชั่นการทำงานสนับสนุนการขาย ระบบค้นหาสาขาทั่วประเทศพร้อมแผนที่นำทางไปยังร้าน ระบบจัดการสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ ระบบรับสมัครงาน ระบบจัดการข้อมูลแมกกาซีน เป็นต้น