Our Works - Web Design

  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Lanch Project

Client: SAGAMI Thailand

Year: 2010

SAGAMI Thailand - Web Design

เว็บไซต์ซากามิ ประเทศไทย (Sagami Thailand) เป็นเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ถุงยางชนิดบางพิเศษ พร้อมนำเสนอข้อมูลโปรโมชั่น สั่งซื้อออนไลน์ นำเสนอข้อมูลด้วยการใช้ Flash Animation